چهارشنبه, 20 آذر, 1398
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> همکاران  
برای همکاران
يكي از اهداف مركز سگال تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي تخصصي است. بدين منظور برآن شديم برخي مطالب ترجمه يا تدوين شده توسط همكاران مركز را در دسترس شما قرار دهيم. اين مركز از دريافت مطالب مفيد ساير همكاران محترم استقبال مي‌كند. بديهي است كه اين مطالب با ذكر مرجع و با نام ارسال كننده در سايت قرار داده خواهد شد.
مطالب مفید همکاران
16
مجموعه روش‌های كمك به خانواده در عبور موفقيت‌آميز از سال‌های بلوغ نوجوانان

مجموعه روش هاي کمک به خانواده در عبور موفقیت آمیز از سال هاي بلوغ نوجوانان

عبور از سال هاي بلوغ نه براي نوجوان و نه براي خانواده کار ساده اي نیست، اما کارهاي زیادي هستند که والدین می توانند با انجام آن ها مشکلات را به حداقل برسانند و اتحاد خانوادگی را افزایش بخشند.

رشد در دوران نوجوانی

نوجوانی مستلزم عبور از یک سلسله تکالیف رشدي است. زمانی که در مورد تمامی آنچه که یک فرد باید بین 12 و 18 سالگی انجام دهد فکر می کنید، متوجه می شوید که تکالیف رشدي یک نوجوان خیلی متنوع، سنگین و مهم است. بنابراین تعجبی ندارد که سر و کارداشتن با یک نوجوان کار آسانی نیست؛ زیرا او در حال عبور از یک مرحله بسیار حساس زندگی اش است. اجازه بدهید در ابتدا نگاهی داشته باشیم به تکالیف رشدي یک نوجوان. این تکالیف به چند طبقه اصلی تقسیم می شوند: جسمانی، هیجانی، اجتماعی، جنسی و هوشی.

ببینیم هرطبقه شامل چه چیز هایی است. لطفاً نظرات خودتان را به مجموعه اي که در اینجا ارائه می شود بیافزایید.

١) تغییرات جسمانی

در دوران نوجوانی تغییرات رشدي عظیمی اتفاق می افتند. بلوغ بر تک تک بافت هاي بدن اثر می گذارد.

 • %40 وزن بزرگسالی و 25 % قد در سنین نوجوانی کسب می شوند.

 • وزن قلب پسر ها در طی دوران بلوغ 2 برابر می شود.

 • بلوغ اندام هاي جنسی شروع می شود.

 • صداي پسر ها تغییر می کند و موهاي صورت شروع به رشد می کنند.

 • خیلی نوجوان ها با مشکل جوش هاي صورت و آکنه هاي پوستی مواجه می شوند.

2) تغییرات روانشناختی

مهمترین قسمت تغییرات روانی نوجوان مربوط به کسب استقلال و خودمختاري است. نوجوان براي این که به یک بزرگسال تبدیل شود، باید یک مرحله انتقالی از وابستگی به استقلال را طی کند. در اوایل نوجوانی، نوجوان شروع به فاصله گرفتن از خانواده می کند . مقاومت در مقابل راهنمایی ها و خواسته هاي والدین و اهمیت بیشتر قایل شدن براي همسالان، همکلاسی ها و دوستان از ویژگی هاي نوجوانی هستند. کسب استقلال و خودمختاري بسیار مهم است اما در عین حال منجر به تعارضات و اختلافات زیادي در خانواده می شود.

3 ) تغییرات اجتماعی

تغییرات اجتماعی یک نوجوان شامل موارد زیر است:

 • آموختن برقراري ارتباط با آدم هاي دیگر

 • پیداکردن جایگاه خود در گروه

 • آموختن رفتار مسئولانه

 • ایجاد یک نظام ارزشی براي خویش که باعث عبور موفقیت آمیز از نوجوانی به بزرگسالی می شود

4 ) تغییرات جنسی

در دوران نوجوانی تغییرات جنسی زیادي اتفاق می افتند. هرچه نوجوان بزرگتر می شود، و از نظر فیزیکی رشد بیشتري می کند، جنس مخالف براي وي جذابیت هاي بیشتري می یابد . در این راه باید یاد بگیرد:

 • با بدن خودش راحت باشد.

 • مراقب بهداشت جنسی خویش باشد.

 • شیوه برخورد باجنس مخالف را یاد بگیرد.

 • با احساسات و هیجانات جنسی خویش به درستی برخورد کند.

 • انتخاب هاي مربوط به رفتار جنسی را به درستی انجام دهد.

5 ) تغییرات هوشی و عقلی نوجوان بدین قرارند:

 • آموختن تفکر انتزاعی

 • تفکر در باره آینده

 

چگونه با نوجوان ارتباط برقرار کنیم

چرا حفظ ارتباط با نوجوانمان مهم است؟

پاسخ: اگرچه نوجوان نیاز به فاصله گرفتن از والدین خویش در طول نوجوانی دارد، اما درعین حال نیاز دارد که بداند شبکه امنیتی خانه و خانواده همواره مهیا بوده و در اختیار وي خواهد بود. اگر خطوط ارتباطی قطع شوند، نوجوان از نظر هیجانی و عاطفی قادر به ادامه حیات نخواهد بود. نوجوان نیازمند حمایت و ارتباط است.

راه کارهاي بازنگه داشتن کانال هاي ارتباطی میان والدین و نوجوان

نباید ها

 • سخنرانی و موعظه براي نوجوانان کمترین اثري نداشته و نوجوان از آن استقبال نخواهد کرد.

 • رفتار از موضع قدرت بیهوده است. مثلاً: “این کار را باید انجام بدهی چون من می گویم.”

 • آغاز محاوره با یک اتهام هیچ فایده اي ندارد: “همسایه بغلی می گفت تو را دیده که سیگار می کشی.”

 • بلند کردن صدا یا کنترل خود را از دست دادن بینتیجه است و اگر اتفاق افتاد عذر خواهی کنید.

 • نق زدن هرگز فایده بخش نیست و تنها احساس بد ایجاد می کنند.

 • انتقاد نکنید مگر اینکه موضوع مربوط به رفتار هاي ناایمن، غیراخلاقی، غیرقانونی باشد .

 • عقایدتان را براي خودتان نگه دارید.

 • شما چه چیزهاي دیگري به این فهرست اضافه می کنید؟

باید ها

 • به جزئیات به اندازه چیز هاي مهم توجه کنید. اگر شنونده خوبی باشید، فرزند نوجوان شما با شما حرف می زند.

 • وقتی فرزند نوجوان شما با شما حرف می زند، به او گوش دهید و کار دیگري انجام ندهید.

 • اگر نمی توانید در آن زمان خاص گوش دهید، براي او توضیح بدهید که چرا و توضیح بدهید تا چه اندازه مهم است. خواهش کنید که این محاوره در زمان دیگري صورت گیرد.

 • توضیح بیشتر بخواهید تا موضوع براي شما کاملاً روشن شود. فقط مواظب باشید لحن کلامتان انتقادي نباشد. اگر فرزند نوجوان شما احساس می کند که سؤالات شما جنبه انتقادي دارد، دیگر سؤال نکنید.

 • انتظار این را داشته باشید که نوجوانتان دایماً تغییر عقیده و نظر می دهد . این بخشی از مرحله رشدي نوجوانی است. در این مورد اظهار نظر نکنید که مثلاً چقدر تناقض در حرف هایت هست.

 • به فعالیت هاي نوجوانتان علاقه نشان بدهید.

 • عقاید و نظرات نوجوانتان را بپذیرید، حتی اگر آن را قبول ندارید.

 • شما چه چیزي به این فهرست اضافه می کنید.

پیشگیري از رفتار پرخطر

همه والدین از این وحشت دارند که نوجوانشان رفتار پرخطر انجام دهد. مثلاً نوشیدن الکل، سیگار کشیدن، فعالیت هاي جنسی. چند کار بخصوص هست که شما می توانید انجام دهید تا نیاز نوجوانتان به برون ریزي و تخلیه هیجانی را کاهش دهید. این ها چند توصیه در این زمینه هستند.

 • بخشی از زندگی روزمره نوجوانتان باشید. سعی کنی د تا جاي ممکن زمانی که خانه هست، شما نیز خانه باشید.

 • در دسترس باشید. به وضوح و به طور خاص توضیح دهید که انتظار چه نوع رفتاري را دارید. چه نوع رفتاري پذیرفته نیست.

 • مواد مضر مثل سیگار، مواد مخدر و الکل در خانه نداشته باشید. وقتی نوجوان به این مواد دسترسی داشته باشد، بیشتر احتمال دارد از آن ها استفاده کند.

 • از نوجوانتان توقع کارهاي خوب داشته باشید. نوجوانانی که می دانند والدینشان توقع بهترین را دارند بهداشت روانی و سلامت هیجانی دارند.

 • نوجوانتان را تشویق کنید که در فعالیت هاي مدرسه فعالانه شرکت کند. کسانی که و قت زیادي را در مدرسه می گذرانند کمتر رفتارهاي خطرناك انجام می دهند.

 • شما چه چیزي را به این فهرست می افزایید؟

ویژگی هاي خانواده سالم و توانا

هم پژوهش هاي علمی نشان داده اند و هم عقل سلیم به ما می گوید که کودکانی که در خانواده هایی رشد می کنند که از نظر عاطفی سالم هستند شانس بیشتري براي پیشرفت و موفقیت در دنیاي بزرگسالی دارند. همچنین این کودکان بیش تر احتمال دارد که دوران نوجوانی را با مشکلات کمتري طی کنند.

خانواده سالم یعنی چه؟

 • در این خانواده ها انتظارات و حط مشی رفتاري اعضا تعریف شده و مشخص است.

 • اعضاي خانواده تشویق می شوند که نظراتشان را ابراز کنند. نقطه نظرات متفاوت تشویق می شوند.

 • با تمامی اعضا با احترام رفتار می شود و همه جدي گرفته می شوند.

 • ارتباط احساسی, عاطفی و هیجانی میان اعضاي خانواده وجود دارد.

 • جو و فضاي عشق و توجه به یکدیگر در خانواده وجود دارد.

 • هویت جمعی یا حس “مابودن” در خانواده وجود دارد.

 • اعضاي خانواده از انجام کارها با هم لذت می برند. آدم ها انعطاف پذیر هستند و با جریان

تعداد امتیازات: (19) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4799)
کد خبر: 5

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره سگال