مرکز مشاوره سگال


22

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی-سال 1398

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی-سال 1398

 

با نام و یاد خداوند بخشایشگر مهربان

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی- سال 1398

مدرس دوره: دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی، ویژه دانشجویان و دانش آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره 8913 مجدداً در مرکز سگال برگزار خواهد شد. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجويان و دانش آموختگان رشته هاي حوزه بهداشت روان، در استفاده کاربردي از درمان شناختی رفتاري، در سال 1398  يک دوره آموزشی را تحت عنوان  "درمان شناختی- رفتاري اختلالات هيجانی" برگزار خواهد کرد. برنامه اجرايی اين دوره در جدول زير ارائه شده است. مدرس دوره خانم ها دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی هستند

. به منظور تسهيل حضور مخاطبانی که از ساير شهرها به تهران سفر مي کنند، اين دوره نيمه دوم سال، ماهی يک بار و در بخش هاي سه روزه برگزار خواهد شد.

 

تاریخ برگزاری

پیش ‏نیاز

سرفصل‏ها

نام کارگاه

ردیف

8 آبان

ندارد

اصول نظریه شناختی، مدل شناختی اختلالات هیجانی

اصول و مبانی درمان شناختی- رفتاری اختلالات هیجانی (1)

1

9 آبان

جلسه ردیف 1

ارزیابی شناختی- رفتاری، استفاده از ابزارها در درمان شناختی‌رفتاری

اصول و مبانی درمان شناختی- رفتاری اختلالات هیجانی (2)

2

10 آبان

جلسات ردیف‌های 1و 2

مفهوم پردازی موردی، طراحی برنامه درمان براساس مورد، گزارش‏نویسی

اصول و مبانی درمان شناختی- رفتاری اختلالات هیجانی (3)

3

6 آذر

جلسات ردیف­‌های 1 الی 3

ساختار جلسات درمان شناختی- رفتاری، ساختار برنامه درمان

اصول و مبانی درمان شناختی- رفتاری اختلالات هیجانی (4)

4

7 آذر

جلسات ردیف‌­های 1 الی 4

طراحی تکالیف درمانی، ارائه تکلیف به بیمار، اجرای تکالیف در جلسه و بین جلسات، برطرف کردن موانع و مشکلات در ارائه و انجام تکالیف

اصول و مبانی درمان شناختی- رفتاری اختلالات هیجانی (5)

5

8 آذر

جلسات 1 الی 5

تبیین شناختی- رفتاری افسردگی، مصاحبه و ارزیابی شناختی- رفتاری افسردگی، مفهوم پردازی موردی و طراحی برنامه درمان برای مبتلایان به افسردگی،

درمان شناختی- رفتاری افسردگی (1)

6

4 دی

جلسات 1 الی 6

فنون رفتاری برای بیماران مبتلا به افسردگی، ارائه تکیلف به بیماران افسرده

درمان شناختی- رفتاری افسردگی (2)

7

5 دی

جلسات 1 الی 7

استفاده از فنون شناختی در کار با بیماران افسرده، انواع چالش‏های شناختی و طراحی تکالیف متناسب با چالش‏ها، فرضیه‌آزمایی شناختی‌رفتاری

درمان شناختی- رفتاری افسردگی (3)

8

6 دی

جلسات 1 الی 8

استفاده از فنون شناختی در کار با بیماران افسرده، انواع چالش‏های شناختی و طراحی تکالیف متناسب با چالش‏ها، فرضیه‌آزمایی شناختی‌رفتاری

درمان شناختی- رفتاری افسردگی (4)

9

2 بهمن

جلسات 1 الی 9

فنون مداخله در باورهای میانجی و بنیادین

درمان شناختی- رفتاری افسردگی (5)

10

3 بهمن

جلسات 1 الی 5

تبیین شناختی- رفتاری اختلال وسواس فکری- عملی، مصاحبه و ارزیابی شناختی- رفتاری وسواس، مفهوم پردازی موردی و طراحی برنامه درمان برای مبتلایان به وسواس فکر عملی


درمان شناختی- رفتاری اختلال وسواس فکری- عملی (1)

11

4 بهمن

جلسات 1 الی 5 و 11

رویارویی همراه با جلوگیری از پاسخ برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی، ارائه تکیلف مرتبط

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس فکری عملی (2)

12

30 بهمن

جلسات 1 الی 5 و11 و12

فنون شناختی مقابله با اختلال وسواس فکری- عملی

درمان شناختی رفتاری اختلال وسواس فکری عملی (3)

13

1 اسفند

جلسات 1 الی 5

تبیین شناختی- رفتاری اضطراب، مصاحبه و ارزیابی شناختی- رفتاری اختلال اضطراب فراگیر، مفهوم پردازی موردی و طراحی برنامه درمان برای مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر

درمان شناختی- رفتاری اختلال اضطراب فراگیر (1)

14

2 اسفند

جلسات 1 الی 5 و 14

فنون رفتاری شناختی مداخله در اختلال اضطراب فراگیر، ارائه تکیلف

درمان شناختی- رفتاری اختلال اضطراب فراگیر (2)

15

 

قواعد شرکت در دوره
 دوره روزهاي چهارشنبه از ساعت 14 لغايت 20 و پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 8 لغايت 14 طبق جدول برگزار می شود.
 مدرسين دوره خانمها دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی هستند.
 درصورتیکه افرادي که براي شرکت در دوره با آنها تماس گرفته میشود تا زمانی که براي آنها تعيين شده است، ثبت نام قطعی را انجام ندهند، با ساير افراد ليست انتظار تماس گرفته خواهد شد.
 گواهی دوره صرفاً از سوي مرکز سگال صادر خواهد شد و مستلزم شرکت در امتحان پايان دوره است.
 تاريخ امتحان اعلام خواهد شد.
موعد ثبت نام نهايی براساس هماهنگی تلفنی با شماره 09193607610 خواهد بود.

زمان
تعداد مشاهده خبر: (2847)
کد خبر: 100