مرکز مشاوره سگال


24

دوره آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و اقدام متعهدانه (ACT) "- سال 1398

 

به نام خداوند الهام بخش


 دوره آموزشی "درمان مبتنی بر پذیرش و اقدام متعهدانه (ACT)"

مدرس دوره: دکتر لادن فتی

تاریخ برگزاری دوره:
چهارشنبه 2 مرداد از ساعت 14 لغایت 20
پنجشنبه 3 مرداد از ساعت 8 لغایت 14
جمعه 4 مرداد از ساعت 8 لغایت 14
چهارشنبه 9 مرداد از ساعت 14 لغایت 20
پنجشنبه 10 مرداد از ساعت 8 لغایت 14
جمعه 11 مرداد از ساعت 8 لغایت 14

قواعد شرکت در دوره آموزشی
 شرکت کنندگان در این برنامه آموزشی ملزم به رعایت کلیه قواعد و مقررات مرکز سگال هستند.
 شرکت در دوره منوط به ثبت نام و هماهنگی از طریق شماره تماس 09193607610 است.
اولویت ثبت نام براساس اولویت رزرو جا خواهد بود.
 درصورتیکه افرادی که برای شرکت در دوره با آنها تماس گرفته می شود تا مهلتی که برای آنها تعیین شده است، ثبت نام قطعی را انجام ندهند، با سایر افراد لیست انتظار تماس گرفته خواهد شد.
 گواهی حضور در برنامه آموزشی صرفاً از سوی مرکز سگال صادر خواهد شد.
 موعد ثبت نام نهایی: براساس هماهنگی تلفنی با شماره 09193607610

 

زمان
تعداد مشاهده خبر: (2647)
کد خبر: 109