best rolex replicas
X

دوره‌ها و آموزش‌های تخصصی

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی

مدیر سایت 0 1582 رتبه مطلب: 3/8

دوره ۳ روزه آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در شکست عاطفی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت

مدیر سایت 0 1352 رتبه مطلب: 4/1

دوره ۶ روزه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری کمال‌گرایی/ اهمالگری

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری کمال‌گرایی/ اهمالگری

مدیر سایت 0 1246 رتبه مطلب: 3/3

دوره ۳ روزه آموزشی درمان شناختی رفتاری کمال‌گرایی/ اهمالگری، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران

مدیر سایت 0 1095 رتبه مطلب: 4/0

دوره ۶ روزه آموزشی مداخلات شناختی رفتاری در خیانت همسران، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی

مدیر سایت 0 1237 رتبه مطلب: 3/2

دوره ۱۸ روزه آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس

مدیر سایت 0 1122 رتبه مطلب: 2/5

دوره ۳ روزه آموزشی درمان شناختی رفتاری مشکلات عزت نفس، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

مدیر سایت 0 2385 رتبه مطلب: 4/8

دوره ۶ روزه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح دو

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح دو

مدیر سایت 0 2071 رتبه مطلب: بدون رتبه

دوره ۴ روزه آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح دو، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی فراشناخت درمانی

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی فراشناخت درمانی

مدیر سایت 0 2030 رتبه مطلب: 2/0

دوره ۴ روزه آموزشی فراشناخت درمانی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی طرحواره درمانی و مدتراپی

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی طرحواره درمانی و مدتراپی

مدیر سایت 0 2284 رتبه مطلب: بدون رتبه

دوره ۸ روزه آموزشی طرحواره درمانی و مدتراپی، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح یک

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح یک

مدیر سایت 0 1181 رتبه مطلب: 5/0

دوره ۶ روزه آموزشی زوج‌درمانی شناختی رفتاری سطح یک، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان

مدیر سایت 0 1026 رتبه مطلب: 5/0

دوره ۱۱ روزه آموزشی تربیت مدرس مهارت‌های زندگی بزرگسالان، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی نشانه‌شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی برمبنای DSM-5

مرکز مشاوره سگال در سال 1400 برگزار می‌کند: دوره آموزشی نشانه‌شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی برمبنای DSM-5

مدیر سایت 0 703 رتبه مطلب: 4/5

دوره ۶ روزه آموزشی نشانه‌شناسی و مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی برمبنای DSM-5، ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره 1399 مجدداً در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

مدیر سایت 0 1780 رتبه مطلب: 3/7

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، با هدف ارتقاء سطح علمی و عملي دانشجويان و دانش‌‏آموختگان رشته‏‌های حوزه‌ی بهداشت روان، در استفاده كاربردی از درمان‌ شناختی‌رفتاری، یک برنامه آموزش دو روزه درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت را در سال 1399 برگزار خواهد کرد. مدرسین دوره خانم‌­ها دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی هستند.

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی

دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان روانشناسی بالینی، روانپزشکی و مشاوره در سال 1399 در مرکز سگال برگزار خواهد شد.

مدیر سایت 0 1538 رتبه مطلب: 4/7

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سگال، با هدف ارتقاء سطح علمي و عملی دانشجويان و دانش‏‌آموختگان رشته‏‌های حوزه‌ی بهداشت روان، در استفاده كاربردی از درمان‌ شناختی‌رفتاری، یک دوره آموزشی را تحت عنوان «درمان شناختی- رفتاری اختلالات هيجانی» در سال 1399 برگزار خواهد کرد. برنامه اجرایی این دوره در جدول زیر ارائه شده است. مدرس دوره خانم‌­ها دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی هستند. به منظور تسهیل حضور مخاطبانی که از سایر شهرها به تهران سفر می­‌کنند، این دوره ماهی یک بار و در بخش­‌های سه روزه برگزار خواهد شد.

RSS

انتخابگر پوسته

آدرس جدید مرکز

مرکز سگال از اول اسفند ۱۳۹۸ در آدرس جدید مستقر شده است.

آدرس: میدان آرژانتین ابتدای خیابان بخارست (احمدقصیر) کوچه ۱۷ پلاک ۱۸ طبقه آخر

 تلفن‌های تماس:

۰۲۱۸۸۱۰۰۳۵3

۰۲۱۸۸۱۰۰۳۵4

درباره سگال

"درمان­‌های شناختی رفتاری" مجموعه­‌ای از نظریه­‌ها و یا مدل­‌های مداخلات روانشناختی هستند که وجه مشترک تمامی آنها مبتنی بر شواهد علمی بودن، پژوهش محوری و دغدغه افکار، رفتار و هیجان­‌ها را داشتن است. تمام تلاش ما براین است که از چارچوب مداخلات علمی بیرون نرویم. درمانگران و مشاوران ما همه در این مکتب تعلیم دیده و فعالیت می­‌کنند...

>> درباره سگال

soap2day